Rólam

Tanulmányaimat és szakmai pályafutásomat kezdetek óta meghatározta az idegen nyelvek, az irodalom, a művészetek, a régi kultúrák.... a szépség szeretete. Mindig is csodálattal tekintettem az írókra, költőkre, művészekre és mesterekre, akik képesek a szavakból vagy a legkülönfélébb anyagokból, a tehetségük, kreativitásuk és tudásuk által, egyfajta teremtő aktus révén (per quandam creationem) újabb és újabb műalkotásokat megálmodni és életre hívni. 

Végtelenül szerencsésnek tartom magam, hogy mára az lett hivatásom, ami számomra izgalmas szellemi kihívást jelent, lelkileg feltölt és inspirál is egyben, és boldog vagyok, hogy a tudásomat megoszthatom másokkal.  

Az egyetlen dolog, úgy hiszem, ami elviselhetővé teszi ezt a világot, a szépség, amelyet az emberek hébe-hóba előteremtenek a zűrzavarból. A festmények, a zene, a könyvek... Amelyik élet a leggazdagabb ezekben, az a szép élet.
A legtökéletesebb műremek.

William Somerset Maugham 


Tanulmányaim és kutatásaim

Első egyetemi okleveleimet a Szegedi Tudományegyetemen szereztem, 2003-ben angol nyelv és irodalom illetve 2005-ben régészet szakokon. A tanulmányaimat ezt követően a budapesti Közép-európai Egyetem középkortudomány (Medieval Studies) szakán folytattam angol nyelven, ahol mesterdiplomát, majd 2012-ben doktori (Ph.D.) oklevelet szereztem történelemtudományokból. 

A doktori kutatásaim főbb eredményeit bemutató kötet On the Road. The History and Archaeology in East-Central Europe címmel jelent meg az Archaeolingua Kiadónál 2014-ben. Az elnyert (CEU, Bécsi Collegium Hungaricum, DAAD, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, IMEMS Durham University) tanulmányi és kutatói ösztöndíjaknak köszönhetően Bécsben, Göttingenben és az észak-angliai Durhamben folytattam doktori és posztdoktori kutatásokat, továbbá számos hazai és nemzetközi konferencián tartottam régészeti témájú előadásokat. 

Régészeti és tudományos munkáim

A tanulmányaim mellett, illetve azokat követően magyarországi (BTM Aquincumi Múzeuma, Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat és annak utódintézménye a MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ) és angliai (Archaeological Services, Durham University) régészeti intézményeknél álltam alkalmazásban. Durhamből hazatérve az MTA BTK Történettudományi Intézet Középkori Osztályának tudományos munkatársa voltam 2016 és 2020 között, ahol kutatói, könyvszerkesztő, fordítói és nyelvi lektori tevékenységeket végeztem.

Tanári tevékenységem

A Szegedi Tudományegyetem Angol Tanszékén, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszékén, és a Durhami Egyetem Régészeti Tanszékén tartott egy-egy régészeti, történelmi tárgyú szeminárium mellett, közel húsz éve adok magánórákat angol nyelvből. 

Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy az mindezidáig számos tanítványomat segíthettem hozzá a sikeres emelt szintű értettségi vizsgához, közép- és felsőfokú nyelvvizsgához és angol szakra történő egyetemi felvételihez. Az elmúlt közel két évtizedes tapasztalataimra támaszkodva Art in English néven kidolgoztam egy hatékony elményalapú módszert az angol, mint idegen nyelv elsajátításának megkönnyítésére, a nyelvi készségek fejlesztésére.           

Szakfordításaim

Közel másfél évtizede készítek szakfordításokat magyarról angol nyelvre, elsősorban régészeti, történelmi és művészettörténeti témákban múzeumok, egyetemek, kutatóintézetek, és tudományos könyvkiadók megbízásából. Fordítóként, csakúgy mint kutatóként, hiszek a gondos, igényes, körültekintő háttérmunkán alapuló munkában és a folyamatos tanulásban. 2018-ban angol nyelvi gazdasági és társadalomtudományi szakfordítói oklevelet szereztem a Kodolányi János Fősikolán. Eddigi fordításaim között könyvek, könyvrészletek, kiállítási katalógusok és tablók, szaktanulmányok, konferencia előadások egyaránt megtalálhatóak. Legutóbbi önálló könyvfordításom a 2020-ban a Dialóg Campus kiadónál jelent meg Zrínyi-Újvár. A Seventeenth-Century Defence System on the Edge of the Ottoman Empire (ed. Gábor Hausner, András Németh) címmel.