Mi várható órákon?

Az órák által kínált előnyök

Angol nyelv és kultúra 

Az angol nyelv gyakorlása mellett az angolszász országok nagy és kisbetűs kultúrájával foglalkozunk az órákon. Előbbi az irodalmat és a különböző művészeti ágakat, utóbbi a mindennapi élethez kapcsolódó kultúrát (szokásokat, életstílust, mentalitást, stb.) foglalja magában. 

Kiscsoportos foglalkozások

Az órákat kiscsoportos (legfeljebb négyfős) foglalkozások keretében tartjuk. Ez lehetőséget  arra, hogy a nyelvtanulók hallják egymást beszélni, különböző beszédpartnerekkel kommunikáljanak, tanuljanak egymástól, motiválják és bátorítsák egymást, miközben mindenki  maximális tanári figyelmet élvez.  

Online órák

Az órákra bárhonnan, akár otthonról, be lehet kapcsolódni,  nem szükséges hozzá más, csak egy számítógép és megbízható internetkapcsolat, és legfeljebb egy headset. Ez egy kényelmes, költség- és időhatékony tanulási lehetőség, órákra járás és egyéb extra kiadások nélkül.      

Nyelvi készségek fejlesztése

Szóbeli kommunikáció

A történetek elmesélése és monológok tartása közben fejlődik a nyelvtanulók akív szókincse és retorikai készsége, és gyakorlatot szereznek a hallgatóság előtti beszéd tartásában. A szóbeli feladatok révén csiszolódik az érvelési technikájuk és vitakultúrájuk. A tanári visszajelzés révén javul a nyelvhelyességük

Hallás utáni szövegértés

A kurzus résztvevői  a nyelvtudásuknak megfelelően válogatott hanganyagok (hangos-könyvek, podcastok, dalok) és audiovizuális  anyagok (filmek, animációs filmek, színházi előadások, videoklipek) segítségével gyakorolhatják otthon az angol nyelvet, míg az órán az előbeszéd megértésében szereznek jártasságot.

Olvasott szöveg értelmezése

Az órai kommunkációs gyakorlatok részben az  előzetesen elolvasott irodalmi művekre és az azokhoz összeállított kérdésekre és feladatokra fognak épülni. A változatos stílusú angol és amerikai szövegek a szókincs bővítését, a hozzájuk kapcsolódó feladatok pedig az értő olvasást és a kritikus gondolkodást hivatottak fejleszteni.   

Művészeti ágak, témák 

Irodalom

Az órák során különböző irodalmi korszakokhoz és műfajokhoz (regény, novella, mese, dráma, vers) kötehető izgalmas írásművet fogunk elmezni. A nyelvtanulók számára egyszerűsített szövegek mellett számos angol nyelvű irodalmi művet fogunk eredeti formában olvasni.  

Képzőművészetek és fényképészet

A festmények, grafikák, szobrok és fényképek által ábrázolt jelenetek, személyek, érzések, hangulatok leírásával nemcsak a vizuális látásmódjuk fog ugrásszerűen fejlődni, de egyúttal megtanulnak árnyaltan fogalmazni és  bővül, színesedik a szókincsük is. 

Film és színház

Az angol és amerikai filmek, sorozatok, animációs filmek, videoklipek és színházi közvetítések amellett, hogy kiváló kikapcsolódást nyújtanak, a különféle beszédstílusok és a hétköznapi szófordulatok gazdag tárházát kínálják a nyelvtanulók számára.