Tedd színesebbé az angolod!

2021.05.15

Gyakran tapasztalom, hogy az angolul tanulók hajlamosak elsősorban a főnevekre és igékre koncentrálni a szavak tanulása során, miközben megfeledkeznek a melléknevekről, pedig kevés olyan szófaj létezik, amellyel ilyen mértékben lehetne színezni a beszélt és írott szöveget. 

A melléknevek változatos és megfelelő használatával sokkal árnyaltabban és választékosabban fejezhetjük ki a mondanivalónkat. Épp ezért komoly minőségi ugrást jelent ha valaki képes például a big és small helyett az enormous/massive/gigantic és a tiny/miniature/petite melléknevek körébe tartozó jelzőket magabiztosan használni.

Természetesen, mint minden szófajnál, a melléknevek esetében is alapvető fontosságú tisztában lenni az egyes szavak jelentésárnyalataival és kollokációival (azaz állandósult szókapcsolataival). Ezért mielőtt elkezdenénk aktívan használni az újonnan elsajátított mellékneveket, érdemes mindenképp felütni egy megbízható egynyelvű szótárt valamint egy kollokációs szótárt, hogy meggyőződjünk azok pontos jelentéséről és használatáról.

Összegyűjtöttem 30 viszonylag széles körben használható melléknevet, amelyeket érdemes elsajátítani a választékosabb beszéd (és írás) érdekében:

#1 abundant   
existing or available in large quantities
   Rainfall is abundant in the region.

#2 ample
enough, and often more than you need
   There is ample evidence to prove his guilt.

#3 appealing 
attractive and interesting
   He had a nice smile and an appealing personality.

#4 breathtaking
extremely impressive or beautiful
   The scenery along the coast was just breathtaking.

#5 brilliant 
extremely intelligent or skilled
   The idea was quite brilliant.

#6 dazzling
extremely attractive or exciting
   He gave a dazzling performance.

#7 eccentric
strange or unusual (sometimes in a humorous way)
   She is an eccentric lady living with 26 cats.

#8 exceptional
much greater than usual, esp. in skill, intelligence, and quality
  The children showed exceptional courage.

#9 exuberant
happy, excited, and full of energy
  Our son ia highly active and exuberant little person.

#10 gigantic
extremely large
   A gigantic wave came in from the sea.

#11 generous
=
larger than usual or expected
   I was surprised when my boss gave me such a generous pay increase.

#12 glorious
very beautiful in a way that makes you feel happy
   The cottage is surrounded by the most glorious countryside.

#13 gorgeous
very beautiful and pleasant
   She was wearing a gorgeous red and gold silk sari.

#14 incredible
extremely good
   What an incredible game that was.

#15 marvellous
extremely enjoyable or exciting
   It's been an absolutely marvellous day.

#16 memorable
worth remembering
   The romantic evening cruise will be a memorable experience.

#17 outrageous
shocking and morally unacceptable
   These prices are just outrageous.

#18 petite
(of women) small and thin in an attractive way
   She was dark and petite, as all his wives had been.

#19 phenomenal
extremely successful, esp. in a surprising way
   Her rise to fame was quite phenomenal.

#20 quaint
interesting or attractive with a slightly strange and old-fashioned quality
  She was living in a quaint old cottage.

#21 quintessential
being the most typical example of something
   Sheep's milk cheese is the quintessential Corsican cheese.

#22 spectacular
very sudden or extreme
   We've had spectacular success with the product.

#23 splendid
impressive and beautiful
  The huge windows gave us a splendid view of the grounds.

#24 stunning
impressive and beautiful
   At the exhibition, there was a stunning display of tropical plants.

#25 superb
of the very best quality
   The seaside restaurant offered superb seafood.

#26 tantalizing
causing excitement and desire in you
   I caught a tantalizing glimpse of the sparkling blue sea through the trees. 

#27 tranquil
calm and peaceful
   She stared at the tranquil surface of the water.

#28 tremendous
very great in amount or level
   She's been a tremendous help to me over the last few months.

#29 unquestionable
obvious and impossible to doubt
    Her achievements are unquestionable.

#30 vivid
producing clear, powerful, and detailed images in the mind
   He gave a very vivid and often shocking account of his time in prison.


Végezetül még egy jó tanács! 

Az új mellékneveket mindig célszerű szókapcsolatok részeként (legalább egy főnévvel együtt) megtanulni, ez segít ugyanis abban, hogy egészen pontosan ismerjük a használati körüket. Ezután már csak annyi dolgunk van, hogy rendszeresen használjuk őket és nyugtázzuk a választékos és elegáns beszédünkért kapott elismerő tekinteteket. 

Ha úgy érzed, hogy ez a blogbejegyzés hasznos lehet az ismerőseidnek is, oszd meg kérlek velük, hogy ők is tanulhassanak belőle! Köszönöm! 

Felhasznált szótárak:
      Cambridge English Dictionary 
      Macmillan Dictionary

A kép forrása:
      Pexel. Photo by Sharon McCutcheon