50 "szörnyen jó" oximoron

2020.09.25

Az oximoron egy olyan irodalmi eszköz, amellyel humoros, meghökkentő, vagy figyelemfelkető hatást lehet elérni. Már maga a (görög oksus = 'figyelmes', 'elmés' és a moros = 'tompa', 'buta' szavakból képzett) 'oximoron' szó is oximoronikus, azaz ellentmondásos.

Egy olyan retorikai-stilisztikai alakzatról van szó, amely egymást kizáró fogalmakat foglal szoros szintaktikai, gondolati egységbe. Leggyakrabban jelzős szerkezetként találkozhatunk vele, ahol a jelző és a jelzett szó ellentmond egymásnak. 

Jellegénél fogva kiválóan alkalmas a finom irónia, szarkazmus kifejezésére, nem véletlen, hogy írók, költők már évszázadok óta szívesen élnek vele. Lássunk hát néhány "szörnyen jó" példát angol nyelvi oximoronra!

 1. act naturally = természetesen viselkedik
 2. awful good = borzasztó jó
 3. bittersweet = keserédes
 4. black colour = fekete szín
 5. burning cold = égető hideg
 6. cheerful pessimist = vidám pesszimista
 7. civil war = polgárháború
 8. constant variable = konstans változó
 9. deafening silence = ordító csend
 10. definite maybe = határozott talán
 11. devout atheist = buzgó ateista
 12. dry wine = száraz bor
 13. elected king = választott király
 14. eloquent silence = beszédes csend
 15. exact estimate = pontos becslés
 16. farewell reception = búcsúfogadás
 17. fresh frozen = frissen fagyasztott
 18. giant dwarf = óriás törpe
 19. honest thief = tisztességes tolvaj
 20. humane slaughter = humánus vágás
 21. icy hot = jégforró
 22. ill/poor health = rossz egészség
 23. larger half = nagyobbik fél
 24. living dead = élő halott
 25. living sacrifice = élő áldozat
 26. loud whisper = hangos suttogás
 27. magic realism = mágikus realizmus
 28. minor miracle = kisebb csoda
 29. negative growth = negatív növekedés
 30. negative income = negatív jövedelem
 31. one-man band = egyszemélyes zenekar
 32. only choice = egyetlen választás
 33. open secret = nyílt titok
 34. original copy = eredeti másolat
 35. paper tablecloth = papírterítő
 36. paper towel = papírtörölköző
 37. peace corps = békehadtest
 38. random order = véletlenszerű sorrend
 39. recorded live = élőben rögzítve
 40. sad smile = szomorú mosoly
 41. silent scream = néma sikoly
 42. small crowd = kisebb tömeg
 43. static flow = statikus áramlás
 44. steel wool = acélgyapot
 45. sweet sorrow = édes bánat
 46. terribly good = rettentő jó
 47. theoretical experience = elméleti tapasztalat
 48. unbiased opinion = objektív vélemény
 49. wise fool = bölcs bolond
 50. virtual reality = virtuális valóság