Fókuszban a piros

2021.07.29

Ha a piros színre gondolunk akkor általában olyan dolgok jutnak eszünkbe, mint a vér, tűz, izzás, szerelem, szenvedély, szexualitás, háború, harc, agresszió, veszély... Egyik oldalon a lüktető élet, a másik oldalon a rombolás és pusztítás. Ugyanannak az éremnek a két oldala, de akár a pozitív, akár a negatív asszociációkat nézzük is, a piros mindenképpen egy szembetűnő szín, amelynek tetterőt, lendületet, dinamizmust tulajdonítunk.

A piros vagy vörös szín értelmezése természetesen függ attól is, hogy sötétebb vagy halványabb, rózsaszínes árnyalatait tekintjük-e. Ennek megfelelően az szín "egyaránt kelt komoly és méltóságteljes, bájos és kellemes benyomást. Az előbbit sötétre sűrített, az utóbbit világosra hígított állapotban, így egyazon színbe öltözhet az öregkor méltósága és az ifjúság szeretetreméltósága," foglalta össze a piros szín hatását a 'Színtan' című művében Johann Wolfgang Goethe. A legtökéletesebb, legkiegyensúlyozottabb vörös színnek a karmazsint írta le, melyből a sárga szín felé eltolódva narancsos, a kék irányába pedig lilás árnyalatokat kapunk. 


Történelmileg a vörös, mint a vér színe, szorosan kapcsolódik a hadsereghez és a hatalomhoz. A római legionáriusok gyakran (bár nem kizárólagosan) viseltek vörös színű tunikát, pajzsuk és zászlajuk szintén vörös színre volt festve. A bíbor színt, azaz a vörös szín kékbe hajló árnyalatát, azonban kizárólag a tábornokok (és később a császárok) hordhatták. A vörös mint, Marsnak a háború istenének és az ikerpár Romulus és Remus apjának szimbóluma, erőt adott a római katonáknak, de az ellenségre is komoly pszichológiai hatást gyakorolhatott a vörösbe öltözött gyalogos római katonák rendezett sorainak látványa. Erősnek, félelmetesnek és rettenthetetlennek tűnhettek a szemükben. A történelem folyamán később is feltűnik a vörös szín a katonai viseletben. Gondoljunk csak az Oliver Cromwell által 1645-ben megreformált brit hadseregre, melyben először jelentek meg (és a 19. századig jelen voltak) a vörös uniformist viselő brit katonák (readcoats), vagy Giuseppe Garibaldi vörösinges önkénteseire (redshirts, camicie rosse).

A hatalom mellett a vörös színt gyakran társítják a szexualitással, vággyal és szenvedéllyel. János Jelenések könyvében, például, a babiloni parázna egy vörös színű fenevadon ül és maga is karmazsin és bíbor színű ruhát visel, melyek ebben az összefüggésben a bűn, a paráznaság és bálványimádás szimbólumai voltak. Nyugat-Európában a vörös (a sárga mellett) a középkor óta a prostituáltak és bordélyházak jellemző színe volt. A középkori Franciaországban például a prostituáltaknak kötelező volt vörösre festeni a hajukat és valamilyen sárga színű ruhadarabot viselniük, hogy ezzel is megkülönböztessék magukat a "tisztességes" nőktől. 

              A piros és vörös színnek több mint 150 árnyalatát különböztetik meg. Ezek, amint a fenti példák is jól illusztrálják, részben a természetben előforduló színárnyalatok (pl. gyümölcsök, virágok, drágakövek, vörösborfajták színei) után, részben asszociatív alapon (pl. ördögvörös) kapták a nevüket. 

A red szó az angol nyelvben számos kifejezésben előfordul, melyek jelentése a vörös szín történelmi-kulturális vonatkozásaira illetve a hétköznapi életben tett megfigyelésekre vezethető vissza. A következőkben ezekből az idiómákból említek néhány példát.   

the red mist descends / comes down 

Jelentése: elborul az agya, dühbe gurul

Példamondatok: 
I'm not sure what happened. I was at the pub having a pint, and then someone insulted me, and I guess the red mist must have descended, because, the next thing I knew, I was being dragged away with bloodied knuckles.  
I watched that clip of Dr Taylor's apology ... and I felt the red mist come down


to be / turn (as) red as a beetroot

Jelentése: elvörösödik, vörös lesz (az arca), mint a cékla

Példamondatok: 
I was red as a beetroot when the teacher made me speak in front of the whole class.
Oh, Mike definitely likes you-he turns red as a beetroot every time you're around!


to get a red face

Jelentése: elpirul, zavarba jön

Példamondatok:
I sure got a red face after I realized I had accidentally sent that private email to the entire office.
I always get a red face when my teacher calls on me. red herring

Jelentése: figyelemelterelés, hamis nyom

Példamondatok:
Is it a decoy that's failed, or a red herring that's already succeeded?
The candidate used the minor issue as a red herring to distract voters from the corruption accusations against him.
The mystery writer is known for introducing red herrings to arouse the reader's suspicion of innocent characters. 

 


to choose / take the red pill

Jelentése: megvilágosodik, felnyilik a szeme, "felébred"

Példamondatok:
Taking that philosophy course was like choosing the red pill - I feel like my eyes have really been opened.
We took the red pill and we are out of the Matrix. 
We took the red pill and opened to a new perspective-taking 100% ownership, no matter what the obstacles or circumstances. That meant brutal honesty.red rider

Jelentése: háború (a második az Apokalipszis négy lovasa közül)

Példamondatok:
If this conflict escalates, I worry that we will see the red rider sweep through our country sooner than later. 
When the Second Seal is removed, the Red Rider will take the world from Earth.  to be on red alert

Jelentése: (riadó)készültségben van

Példamondatok:
The soldiers patrolling the border are on red alert.
As soon as I heard my window break in the middle of the night, I was on red alert to fight off an intruder. to catch sy red-handed

Jelentése: rajtakap, tettenér vkit

Példamondatok:
The police caught the robbers red-handed as they ransacked another house.
Timmy tried to get into the cookie jar again, but I caught him red-handed.


További kifejezések:

(Boy,) is my face red! - (Öregem,) micsoda égés!
not a/one red cent - egy fillér(t) sem
not worth a red cent - egy fabatkát sem ér
redbrick university - újkori egyetem (szemben a nagy középkori egyetemekkel)
red-letter day - fontos nap (vki életében)
red tape - papírmunka, bürokrácia
to cut through the red tape - megkerüli a bürökráciát
redeye - éjszakai repülőjárat
to take a/the redeye - éjszakai repülőjárattal utazik
be in the red - el van adósodva
to bleed red ink - folyamatosan veszteségei vannak az üzletben
to be out of the red - felszámolta az adósságait
to be like a red rag to a bull - mint bikának a vörös posztó
to give sy the red carpet treatment - vkit vörös szőnyeggel fogad 
to paint the town red - kirúg a hámból, csap egy görbe estét
to raise a red flag - riadót fúj

Felhasznált források: