"Állati" gyűjtőnevek

2020.11.29

Az egyes állatfajok csoportját jelölő angol gyűjtőnevek (collective nouns) között számos érdekes, a nem angol anyanyelvűek számára első látásra gyakran furcsának vagy viccesnek tűnő megnevezést találunk. 

Az elnevezések egy részének gyökerei az óangol nyelvbe nyúlnak vissza (pl. a bike a bees), míg mások eredete a ma használatos angol szavak alapján is könnyen kikövetkeztethető, olyan találóan kifejezik az egyes állatcsoportok látványát, jellemző viselkedését vagy hangját. A következőkben a személyes kedvenceimből mutatok be néhány példát, de a sor még hosszasan folytatható lenne.