Apák és fiúk - egy skót történet

2022.06.19

Philip Sansom (rendező) és Rupert Sansom (producer) közös rövidfilmje a Last Respects egy fordulatos fekete komédia két fivérről, akik a Skót Felföldre utaznak, hogy teljesítsék nemrég elhunyt apjuk utolsó kívánságát. A modern gengszterfilmek stílusát és fanyar humorát idéző 16 perces rövidfilmben fokozatosan felsejlik, hogy az apjukhoz fűződő ambivalens viszony miként határozta meg a két fiú kapcsolatát.

A film megnézése után egy igaz-hamis feladatsor kitöltésével tesztelheted, hogy mennyire pontosan értetted a hallottakat (amihez a megoldó kulcsot az oldal alján találod). A megadott szószedet segítségével pedig tovább tudod fejleszteni a szókincsedet.
Listening comprehension test

After watching the short film can you decide if these statements are true or false?

  1. Phillip Drummond left inheritance on the condition that they fulfil his last wish together.
  2. Richard and Danny Drummond travel to Scotland to pour a bottle of Macallan Whiskey on the grave of their father on the morning of his birthday.
  3. The sons use Richard's car to travel to the Scottish Highlands.
  4. Richard and Danny have the same mother.
  5. Richard and Danny took care of their ill father and organised the funeral together.
  6. Richard is a rock star.
  7. Danny is divorced and has gone bankrupt.
  8. Richard got married to Danny's ex-wife.
  9. Richard lost his job because helped Danny when he was in trouble.
  10. Richard and Danny met their father's widow at their father's grave.


Vocabulary

inheritance - örökség
on the condition that - azzal a feltétellel, hogy
to put aside their quarrels - félreteszik a nézeteltéréseiket
to loosen up - felenged, ellazul
to have a nip - iszik egy kortyot (alkoholt)
to break down - lerobban (autó)
to stay on the road - az úton marad
shortcut - rövidebb út
to freeze to death - halálra fagy, megfagy
funeral - temetés
medical pill - gyógyszer
to care for sy - gondoskodik vkiről
pathetic - szánalmas
to turn up - megjelenik, felbukkan
mediocre - középszerű
it all comes down to you - mindig csak rólad van szó
to be better off without sy - job vkinek vki nélkül
to bail sy out - vkiért óvadékot fizet, kihoz vkit a börtönből
to fire sy - kirúg vkit (a munkahelyéről)
feature film - játékfilm
single malt scotch - házasítatlan skót maláta whisky
top-notch - elsőosztályú, príma
appropriate - megfelelő, illendő
given the circumstances - a körülmények fényében

Key to the test

1. T; 2. T; 3. F (they used their father's old car); 4. F (they are half-brothers); 5. F (Danny did everything, Richard was not even present); 6. F (he is an actor); 7. T; 8. F (he slept with her once); 9. T; 10 F (they met his solicitor)